fbpx

Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace dne 07.06.2024
Účinné od 07.06.2024

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují zásady společnosti EPODEX s.r.o., Kmochova 135/40, Brno, JMK 61400, Česká republika, email: info@fitnessboby.cz, telefon: +420607853386, týkající se sběru, používání a zveřejňování vašich informací, které shromažďujeme, když používáte naše webové stránky (https://www.fitnessboby.cz) (dále jen „Služba“). Přístupem nebo používáním Služby souhlasíte se sběrem, používáním a zveřejňováním vašich informací v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, prosím, nepřistupujte k Službě ani ji nepoužívejte.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoliv změnit bez předchozího upozornění a upravené Zásady ochrany osobních údajů zveřejníme na Službě. Upravené Zásady budou účinné 180 dní od zveřejnění na Službě a vaše další přístup nebo používání Služby po této době bude znamenat váš souhlas s upravenými Zásadami ochrany osobních údajů. Proto doporučujeme, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali.

Jak sdílíme vaše informace

Vaše osobní informace nepředáme žádné třetí straně bez vašeho souhlasu, s výjimkou omezených situací popsaných níže:

– Reklamní služby
– Analýzy

Požadujeme, aby tyto třetí strany používaly osobní informace, které jim předáme, pouze za účelem, pro který byly předány, a aby je neuchovávaly déle, než je nezbytné pro splnění daného účelu.

Vaše osobní informace můžeme také zveřejnit za následujících podmínek: (1) k dodržení platného zákona, nařízení, soudního příkazu nebo jiného právního procesu; (2) k vynucení vašich smluv s námi, včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů; nebo (3) k reakci na tvrzení, že vaše používání Služby porušuje jakákoliv práva třetích stran. Pokud bude Služba nebo naše společnost sloučena s jinou společností nebo akvírována jinou společností, vaše informace budou jedním z převáděných aktiv na nového vlastníka.

Vaše práva

V závislosti na platném zákoně můžete mít právo na přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, nebo získání kopie vašich osobních údajů, omezení nebo vznesení námitky proti aktivnímu zpracování vašich údajů, požádat nás o sdílení (přenesení) vašich osobních údajů na jiný subjekt, odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám poskytli ke zpracování vašich údajů, právo podat stížnost u příslušného úřadu a další práva, která mohou být relevantní podle platných zákonů. Pro uplatnění těchto práv nám můžete napsat na info@fitnessboby.cz. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platným zákonem.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud nám neumožníte sběr nebo zpracování požadovaných osobních údajů, nebo pokud odvoláte souhlas se zpracováním týchž údajů pro požadované účely, možná nebudete moci přistupovat k Službám nebo je používat, pro které byly vaše informace požadovány.

Cookies a podobné technologie

Více informací o tom, jak používáme tyto technologie a vaše možnosti v souvislosti s těmito technologiemi naleznete v Zásadách používání cookies.

Bezpečnost

Bezpečnost vašich informací je pro nás důležitá a použijeme přiměřená bezpečnostní opatření k prevenci ztráty, zneužití nebo neoprávněné změny vašich informací pod naší kontrolou. Nicméně vzhledem k inherentním rizikům nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost, a tudíž nemůžeme zajistit nebo zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které k nám přenášíte, a činíte tak na vlastní riziko.

Odkazy na třetí strany a použití vašich informací

Naše Služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou provozovány námi. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na zásady ochrany osobních údajů a jiné praktiky jakýchkoli třetích stran, včetně jakékoli třetí strany provozující jakýkoli web nebo službu, která může být přístupná prostřednictvím odkazu na Službě. Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů každého webu, který navštívíte. Nemáme žádnou kontrolu nad a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky jakýchkoli třetích stran, stránek nebo služeb.

Stížnosti / Úředník pro ochranu údajů

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy ohledně zpracování vašich informací, které jsou u nás dostupné, můžete kontaktovat našeho Úředníka pro ochranu údajů na adrese EPODEX s.r.o., Kmochova 135/40, Brno, email: info@fitnessboby.cz. Vaše obavy vyřešíme v souladu s platným zákonem. Dále se můžete rovněž obrátit na příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; telefon +420 234 665 111 a email: posta@uoou.cz a podat k němu stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů ze strany společnosti EPODEX s.r.o.

Zásady používání cookies

Tyto Zásady používání cookies vysvětlují, co jsou cookies a jak je používáme, typy cookies, které používáme, tj. informace, které shromažďujeme pomocí cookies, jak tyto informace používáme a jak spravovat nastavení cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které se používají k ukládání malých kousků informací. Jsou uloženy na vašem zařízení, když se webová stránka načte ve vašem prohlížeči. Tyto cookies nám pomáhají správně fungovat webové stránky, zvyšovat jejich bezpečnost, poskytovat lepší uživatelský zážitek, porozumět, jak webová stránka funguje, a analyzovat, co funguje a kde je potřeba zlepšení.

Jak používáme cookies?

Stejně jako většina online služeb, naše webová stránka používá cookies první strany a cookies třetích stran pro několik účelů. Cookies první strany jsou většinou nezbytné pro správné fungování webové stránky a nesbírají žádné vaše osobně identifikovatelné údaje.

Cookies třetích stran používané na naší webové stránce jsou hlavně pro pochopení, jak webová stránka funguje, jak interagujete s naší webovou stránkou, zajištění bezpečnosti našich služeb, poskytování relevantních reklam pro vás a celkově pro poskytování lepšího a vylepšeného uživatelského zážitku a urychlení vašich budoucích interakcí s naší webovou stránkou.

Typy cookies, které používáme

 

Správa preferencí cookies

Nastavení cookies

Svou volbu preferencí cookies můžete kdykoliv změnit kliknutím na výše uvedené tlačítko. Tím se vrátíte k banneru se souhlasem cookies a můžete změnit své preference nebo svůj souhlas ihned odvolat.Kromě toho různé prohlížeče poskytují různé metody blokování a mazání cookies používaných webovými stránkami. Nastavení svého prohlížeče můžete změnit tak, aby cookies blokoval nebo mazal. Níže jsou uvedeny odkazy na podpůrné dokumenty, jak spravovat a mazat cookies v hlavních webových prohlížečích.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Pokud používáte jiný webový prohlížeč, navštivte oficiální podpůrné dokumenty vašeho prohlížeče.